Premisser för bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring i det framtida, globala klimatarbetet
Forskningsprojekt, 2016 – 2018

Projektet bidrar med en kartläggning av de socio-politiska förutsättningarna i olika länder för att storskaligt implementera bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS). Projektet undersöker: 1) prioriteringar av BECCS bland nyckelaktörer samt i nationella mål och strategier, 2) variabler som kan förklara olika prioriteringar, samt 3) hur socio-politiska aspekter av BECCS kan approximeras i modeller. Projektet bidrar på så vis till mer realistiska scenarier för utsläppsminskningar samt ökad förståelse av faktorer som kan främja respektive motverka implementering av BECCS.

Deltagare

Daniel Johansson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

University of Oxford

Oxford, United Kingdom

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-003321
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30