Rättvist utsläppsutrymme för att nå 1,5 gradersmålet – En analys av metoderna som används i Auroras stämningsansökan
Rapport, 2023

Aurora-gruppen har stämt den svenska staten för att den ”underlåter att göra sin rättvisa andel av de globala åtgärderna för att minska växthusgaskoncentrationen i atmosfären, för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer”.

I den här rapporten undersöker vi det underlag som Aurora-gruppen använder för att analysera vad ett rättvist utsläppsutrymme är och vad det skulle innebära för Sverige om 1,5 gradersmålet ska nås på ett rättvist sätt. Vi undersöker därefter vad dessa metoder skulle medföra för krav på andra länders utsläppsutrymme.

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

Klimatforskning

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-06