Klimatet - de areella näringarna och flyget
Forskningsprojekt , 2010 – 2019

I det här projektet har vi för avsikt att förbättra det vetenskapliga kunskapsläget inom tre huvudområden. Ambitionen är att ta fram underlag för en förbättrad internationell klimatpolitik. Fokus ligger på

 - De areella näringarnas utsläpp av växthusgaser, samt hur klimatpolitiken kan påverka de areella näringarna
- Flygets klimatpåverkan
- Att utveckla och implementera en modell för klimatberäkningar som kan köras via Internet av politiker och klimatförhandlare och andra intresserade

Deltagare

Christian Azar (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Erik Sterner

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Carl Bennet AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2020

Moln från flyg värmer klimatet

Artikel i övrig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-27