Climate change - land use and aviation
Research Project , 2010 – 2019

I det här projektet har vi för avsikt att förbättra det vetenskapliga kunskapsläget inom tre huvudområden. Ambitionen är att ta fram underlag för en förbättrad internationell klimatpolitik. Fokus ligger på

 - De areella näringarnas utsläpp av växthusgaser, samt hur klimatpolitiken kan påverka de areella näringarna
- Flygets klimatpåverkan
- Att utveckla och implementera en modell för klimatberäkningar som kan köras via Internet av politiker och klimatförhandlare och andra intresserade

Participants

Christian Azar (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Daniel Johansson

Docent vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Erik Sterner

Projektassistent vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Carl Bennet AB

Funding Chalmers participation during 2010–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-08-27