Christian Azar

Full Professor at Physical Resource Theory

Christian Azar’s background is in physics and he is currently a professor of energy and environment at Chalmers University of Technology, Sweden. His research focuses on climate change mitigation strategies (including energy systems modeling, technology assessment and policy analysis).

He is the author of the popular science book “Makten över klimatet” originally published in Swedish but also available in Chinese and English. He has been a policy advisor to two Swedish Prime Ministers, to all Swedish environment ministers between 2002 and 2014, and to the EU commissioner for the Environment (Margot Wallström, 2001-2004).

Furthermore, he has published more than one hundred scientific papers and reports on energy, climate and the environment, around a hundred articles for the popular press and has been a lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). In 2009 he was selected the most influential person in Sweden when it comes to environmental issues.

Source: chalmers.se
Image of Christian Azar

Showing 227 publications

2024

Orättvist att belöna de länder som släppt ut mest

Christian Azar, Daniel Johansson
Göteborgs-Posten (GP)
Newspaper article
2023

Det är inte utflyttning av industrier som drivit ner utsläppen i Sverige

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2023

The social cost of methane

Christian Azar, Jorge Garcia Martin, Daniel Johansson et al
Climatic Change. Vol. 176 (6)
Journal article
2023

Finland ligger inte före Sverige i omställningen

Christian Azar
Aftonbladet
Newspaper article
2023

Sveriges utsläpp av växthusgaser i ett globalt perspektiv (bättre än vad vi vill tro)

Christian Azar
Fokus. Vol. 1 juni, p. 34-37
Magazine article
2023

Vilseledande rapporter om inflationen riskerar att skada ekonomin

Christian Azar, Olof Johansson-Stenman
Göteborgs-Posten (GP)
Newspaper article
2023

Kärnkraften i solen

Christian Azar
Fokus
Magazine article
2023

Låg kunskap om att i-världens koldioxidutsläpp minskat

Christian Azar
Supermiljöbloggen
Magazine article
2023

Tar Sverige sitt globala ansvar?

Christian Azar
Supermiljöbloggen
Newspaper article
2023

Skogen är inte problemet när vi räknar utsläpp av koldioxid

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2023

Investment dynamics in the energy sector under carbon price uncertainty and risk aversion

Jinxi Yang, S. Fuss, Daniel Johansson et al
Energy and Climate Change. Vol. 4
Journal article
2023

Utsläppen av koldioxid har faktiskt minskat kraftigt i Sverige.

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2022

Oändlighetens smaragder förvirrar och fascinerar

Christian Azar
Fokus (nr 10), p. 34-35
Magazine article
2022

Därför är himlens kroppar i evig dans

Christian Azar
Fokus. Vol. 2022 (47)
Magazine article
2022

Indicate separate contributions of long-lived and short-lived greenhouse gases in emission targets

Myles R. Allen, Glen P. Peters, Keith P. Shine et al
npj Climate and Atmospheric Science. Vol. 5 (1)
Other text in scientific journal
2022

Natthimlens röda orossjäl

Christian Azar
Fokus, p. 34-38
Magazine article
2022

Världens vackraste ekvation

Christian Azar
Fokus, p. 34-36
Newspaper article
2022

IPCC and the effectiveness of carbon sinks

Christian Azar, Daniel Johansson
Environmental Research Letters. Vol. 17 (4)
Other text in scientific journal
2022

Klimatribban höjs - men till vilket pris?

Christian Azar
Fokus
Newspaper article
2022

Paris Agreement requires substantial, broad, and sustained policy efforts beyond COVID-19 public stimulus packages

Katsumasa Tanaka, Christian Azar, Olivier Boucher et al
Climatic Change. Vol. 172 (1-2)
Journal article
2022

Modelling the Transition towards a Carbon-Neutral Electricity System—Investment Decisions and Heterogeneity

Jinxi Yang, Christian Azar, Kristian Lindgren
Energies. Vol. 15 (1)
Journal article
2021

Vi måste hitta ett lagom antal idisslare

Johan Karlsson, Elin Röös, Rasmus Einarsson et al
ATL. lantbrukets affärstidning
Newspaper article
2021

Frågan är om dagens klimatdomar är miljöeffektiva

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2021

DICE and the Carbon Budget for Ambitious Climate Targets

Christian Azar, Daniel Johansson
Earth's Future. Vol. 9 (7)
Other text in scientific journal
2021

Domstolar ska inte formulera klimatpolitiken

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2021

Höj skatten på koldioxid – bästa sättet rädda klimatet

Christian Azar
Göteborgs-Posten (GP)
Newspaper article
2020

Behind the scenes article summarizing the paper "Climate Economics support for the UN targets”

Thomas Sterner, Martin C. Hänsel, Moritz A. Drupp et al
Springer Nature Sustainability Community
Magazine article
2020

Climate economics, DICE and the UN Paris targets, London School of Economics, Grantham Institute

Martin C. Hänsel, Moritz A. Drupp, Daniel Johansson et al
Other - Blog post
2020

Fascinerande om maktens världshistoria - en anmälan av Francis Fukuyamas The origin of political order

Christian Azar
Forskning och framsteg. Vol. 6
Magazine article
2020

The role of negative carbon emissions in reaching the Paris climate targets: The impact of target formulation in integrated assessment models

Daniel Johansson, Christian Azar, Mariliis Lehtveer et al
Environmental Research Letters. Vol. 15 (12)
Journal article
2020

Moln från flyg värmer klimatet

Christian Azar
Forskning och Framsteg. Vol. 5, p. 59-60
Magazine article
2020

Kreativ bokföring av jordbrukets utsläpp hjälper inte klimatet

Christian Azar, Rasmus Einarsson, Fredrik Hedenus et al
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2020

Ett ensidigt fokus på elexport är allt för snävt.

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2020

Lägre metanutsläpp kan göra stor skillnad

Christian Azar, Daniel Johansson, Patrick Eriksson
Svenska dagbladet
Newspaper article
2020

Exploring the competition between variable renewable electricity and a carbon-neutral baseload technology

Emma Jonson, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Energy Systems. Vol. 11 (1), p. 21-44
Journal article
2020

Klimatarbetet i EU är inte i grunden nyliberalt

Christian Azar
Aftonbladet
Newspaper article
2020

Nej, koldioxidutsläppen i Tyskland har inte ökat

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2020

Climate economics support for the UN climate targets

Martin C. Hänsel, Moritz A. Drupp, Daniel Johansson et al
Nature Climate Change. Vol. 10 (8), p. 781-789
Journal article
2019

Policy design for the Anthropocene

Thomas Sterner, Edward B. Barbier, Ian Bateman et al
Nature Sustainability. Vol. 2 (1), p. 14-21
Journal article
2019

Nej, IPCC förespråkar inte kärnkraft

Christian Azar, Ottmar Edenhofer, Sabine Fuss
Svenska Dagbladet
Newspaper article
2019

Sprid inte felaktiga uppgifter

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2019

Sverige kan visa vägen med rimligt fördelade klimatbördor

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2019

Felaktiga uppgifter sprids kring kvinnors dödlighet i samband med naturkatastrofer

Christian Azar
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2018

Historien om de sefardiska judarna

Christian Azar
Ord och bild
Magazine article
2018

Ju förr vi blir fossilfria desto bättre

Christian Azar
Göteborgs Posten
Newspaper article
2018

Sex lärdomar som kan rädda världen

Christian Azar
Dagens Nyheter
Newspaper article
2018

Klimatförändringarna kräver politik

Christian Azar
Dagens Nyheter
Newspaper article
2018

Nordea vilseleder konsumenterna

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Olof Johansson-Stenman et al
Göteborgs Posten
Newspaper article
2018

Två skäl som talar emot kärnkraft

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Lina Reichenberg
Svenska dagbladet
Newspaper article
2018

Så räknar årets mottagare av ekonomipriset fel på klimatet

Christian Azar
Dagens Nyheter
Newspaper article
2018

1st International Conference on Negative CO2 Emissions - Summary and Highlights

Carl Johan Linderholm, Anders Lyngfelt, Christian Azar et al
GHGT 2018 - 14th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies
Paper in proceeding
2018

Följ planeternas dans med mobilkameran

Christian Azar
Populär Astronomi. Vol. 1, p. 32-34
Magazine article
2018

Varning för optimalt önsketänkande i klimatfrågan

Christian Azar
Dagens Nyheter
Newspaper article
2017

How Do Dietary Choices Influence the Energy-System Cost of Stabilizing the Climate?

David Bryngelsson, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Energies. Vol. 10 (2)
Journal article
2017

Vetenskapens skarpa gräns.

Christian Azar
Dagens Nyheter
Magazine article
2017

Discounting and distributional considerations in the context of global warming

Christian Azar, Thomas Sterner
Climate Change, p. 253-268
Book chapter
2017

Sol och vind har potential att rädda klimatet

Christian Azar
Göteborgs Posten. Vol. 14 juni 2017
Magazine article
2016

Att jämföra koldioxid och metan – varför GWP inte ger hela bilden

Christian Azar, David Bryngelsson, Daniel Johansson et al
Uppsalainiativet
Magazine article
2016

Om koldioxidinfångning från bioenergi.

Christian Azar
Uppsalainiativet
Magazine article
2015

Nu krävs kraftfulla åtgårder mot-nötkött och flygresor

Christian Azar
DN Debatt
Magazine article
2015

Klimatet kräver modiga politiker och stora insatser.

Christian Azar, Daniel Johansson
Göteborgs-Posten (GP). Vol. 2015 (15 februari)
Magazine article
2015

Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor

David Andersson, Christian Azar, Anders Biel et al
Dagens Nyheter. Vol. 2015-02-27
Magazine article
2015

On the time dynamics of climate change

Christian Azar
Guang Ming Daily
Magazine article
2015

Demokratiproblem när Sverige påverkar tysk energipolitik.

Christian Azar
DN Debatt
Magazine article
2015

DN Debatt: Det territoriella perspektivet fortfarande viktigast

Olof Johansson-Stenman, Thomas Sterner, Christian Azar
Dagens Nyheter
Magazine article
2015

System consequences of variable renewable electricity.

Christian Azar
Compendium for the course Sustainable Energy Futures
Book chapter
2015

Det territoriella perspektivet fortfarande viktigast

Christian Azar
DN Debatt
Magazine article
2014

Miljöpolitikens spelplan

Christian Azar, Göran Finnveden, Kerstin Johannesson et al
Report
2014

Koldioxiden är flygets stora klimatpåverkande faktor

Christian Azar, Daniel Johansson
Dagens Nyheter (30 juni)
Magazine article
2014

Global koldioxidskatt en politisk omöjlighet

Christian Azar
Dagens Nyheter (2014-11-03)
Magazine article
2014

Emission metrics and sea level rise

Erik Sterner, Daniel Johansson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 127 (2), p. 335-351
Journal article
2014

Inte rimligt med överdomare för klimatet.

Christian Azar, Tomas Kåberger, Thomas Sterner
Dagens Nyheter (12 Maj)
Magazine article
2014

Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern

Christian Azar
Dagens Nyheter (2014-10-16)
Magazine article
2013

Fel avfärda risk för extrem temperaturökning

Christian Azar
Dagens Nyheter (22 Januari)
Magazine article
2013

Meeting global temperature targets-the role of bioenergy with carbon capture and storage

Christian Azar, Daniel Johansson, Niclas Mattsson
Environmental Research Letters. Vol. 8 (3)
Journal article
2013

Sol och vind är världens framtid

Christian Azar
Dagens Nyheter (10 juni)
Magazine article
2013

Klimatpåverkan finns kvar i tusentals år

Christian Azar
Svenska Dagbladet (24 september)
Magazine article
2012

Riskabelt anta en för låg klimatkänslighet.

Christian Azar
Göteborgs-Posten (3 Februari)
Magazine article
2012

On the relationship between metrics to compare greenhouse gases – the case of IGTP, GWP and SGTP

Christian Azar, Daniel Johansson
Earth System Dynamics Discussion. Vol. 3 (1), p. 113-141
Magazine article
2012

Rio Isn’t All Lost

Christian Azar, Thomas Sterner, Gernot Wagner
The New York Times (18 Juni)
Magazine article
2012

The effect of food–price movements on African households

David Bryngelsson, Anders Åhlén, Martin Persson et al
International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. Vol. 9 (3-4), p. 121-146
Journal article
2012

Därför ska vi öka satsningarna på sol och vind.

Christian Azar
Dagens Nyheter (17 April)
Magazine article
2012

Svårt ge entydiga svar om klimathotet.

Christian Azar
Göteborgs-Posten (29 Januari)
Magazine article
2012

Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid

Christian Azar
Dagens Nyheter (10 April)
Magazine article
2012

Ogenomtänkt teknikneutralitet

Christian Azar, Björn Sandén
Upplyst eller utfryst - en antologi om den svenska elmarknaden. E ON
Book chapter
2012

Emerging scarcities: Bioenergy-food competition in a carbon constrained world

Christian Azar
Scarcity and Growth Revisited: Natural Resources and the Environment in the New Millennium, p. 98-120
Book chapter
2012

Valuing the non-CO2 climate impacts of aviation

Christian Azar, Daniel Johansson
Climatic Change. Vol. 111 (3-4), p. 559-579
Journal article
2012

Solving the climate challenge

Christian Azar
Book
2012

Teknikspecifika visavi teknikneutrala styrmedel

Christian Azar
Ekonomistas (17 April)
Magazine article
2012

Policies for Energy System Transformations: Objectives and Instruments

Mark Jaccard, Lawrence Agbenmabiese, Christian Azar et al
Global Energy Assessment (GEA), p. 1551-1602
Book chapter
2012

On the relationship between metrics to compare greenhouse gases – the case of IGTP, GWP and SGTP

Christian Azar, Daniel Johansson
Earth System Dynamics. Vol. 3 (2), p. 139-147
Journal article
2011

Biomass for energy: a dream come true ... or a nightmare?

Christian Azar
WIREs Climate Change. Vol. 2 (3), p. 309-323
Journal article
2011

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet: En översyn av naturvetenskapliga aspekter

Rummukainen Markku, Daniel Johansson, Christian Azar et al
Report
2011

Utsläppsbanor för ett 1,5ºC-mål

Christian Azar, Daniel Johansson
Report
2011

The elusive quest for technology-neutral policies

Christian Azar, Björn Sandén
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 1 (1), p. 135-139
Journal article
2011

Fokus på oljebrist löser inte klimatet.

Christian Azar
Göteborgs-Posten
Magazine article
2011

Dags för biodrivmedel att stå på egna ben

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Göteborgsposten (17 maj)
Magazine article
2011

Stoppa stödet till etanol på spannmål och raps

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Göteborgsposten (8 maj)
Magazine article
2010

Energy security policies in EU-25 - the expected cost of oil supply disruptions

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Daniel Johansson
Energy Policy. Vol. 38 (3), p. 1241-1250
Journal article
2010

The feasibility of low CO2 concentration targets and the role of bio-energy with carbon capture and storage (BECCS)

Christian Azar, Kristian Lindgren, M. Obersteiner et al
Climatic Change. Vol. 100 (1), p. 195-202
Journal article
2010

Cost-efficiency and political feasibility

Christian Azar
Climatic Change - Science and Policy. (Eds) Stephen H. Schneider, Rosencranz, A., Mastrandrea, M.D., and Kuntz-Duriseti, K.
Book chapter
2010

Om klimatkänsligheten, replik på Björnbom och Ribbing.

Christian Azar, P. Eriksson, M. Tjernström et al
Ny teknik (23/10)
Magazine article
2010

Remembering Steve Schneider (1945-2010)

Christian Azar
Climate Policy. Vol. 10, p. 719-720
Magazine article
2010

The cost of reducing CO2 emissions

Christian Azar
Climatic Change - Science and Policy. (Eds) Stephen H. Schneider, Rosencranz, A., Mastrandrea, M.D., and Kuntz-Duriseti, K., Island Press, Washington.
Book chapter
2010

Den amerikanska senaten sviker klimatet

Christian Azar
Göteborgs-Posten (22/8)
Magazine article
2010

How much land is needed for global food production under scenarios of dietary changes and livestock productivity increases in 2030?

Stefan Wirsenius, Christian Azar, Göran Berndes
Agricultural Systems. Vol. 103 (9), p. 621-638
Journal article
2010

Preserving the worlds tropical forests - a price on carbon may not do

Martin Persson, Christian Azar
Environmental Science & Technology. Vol. 44 (1), p. 210-215
Journal article
2010

A brief historic account of the discovery of the greenhouse effect

Christian Azar
Journal of the South West University for Nationality, Chengdu, China. Vol. 6, p. 213-218
Journal article
2010

Cost-effective energy carriers for transport - the role of the energy supply system in a carbon-constrained world

Fredrik Hedenus, Sten Karlsson, Christian Azar et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 35 (10), p. 4638-4651
Journal article
2009

OPEC strategies and oil rent in a climate conscious world

Daniel Johansson, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Energy Journal. Vol. 30 (3), p. 23-50
Journal article
2009

Report of 2.6 Versus 2.9 Watts/m2 RCPP Evaluation Panel

John Weyant, Christian Azar, Mikiko Kainuma et al
Report
2009

Bioenergy plantations or long-term carbon sinks? – A model based analysis

Fredrik Hedenus, Christian Azar
Biomass and Bioenergy (33), p. 1693-1702
Journal article
2009

The role of biofuels for transportation in CO2 emission reduction scenarios with global versus regional carbon caps

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren
Biomass and Bioenergy. Vol. 33 (3), p. 360-371
Journal article
2009

Fuel and Vehicle Technology Choices for Passenger Vehicles in Achieving Stringent CO2 Targets: Connections between Transportation and Other Energy Sectors

Maria Grahn, Christian Azar, Mats Williander et al
Environmental Science and Technology. Vol. 43 (9), p. 3365-3371
Journal article
2009

Öka trycket på Köpenhamn.

A. Carlgren, Christian Azar, A. Gabelic et al
Sydsvenska dagbladet (5/12)
Magazine article
2009

The transportation energy carrier of the future. System interactions between the transportation and stationary sectors in a carbon constrained world

Fredrik Hedenus, Sten Karlsson, Christian Azar et al
24th International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2009, EVS 24; Stavanger; Norway; 13 May 2009 through 16 May 2009, p. 803-815
Other conference contribution
2008

Energy Security Policies in EU 25 - the expected cost of oil supply disruptions

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Daniel Johansson
Proceedings of EAERE Conference 2008, Gothenburg/Sweden
Paper in proceeding
2008

Öppet brev till Jan Björklund. Kärnkraften behöver klimatet mer än klimatet behöver kärnkraften.

Christian Azar
Miljörapporten (3 februari 2008 (sid 5))
Magazine article
2008

Uncertainty and Learning: Implications for the Trade-off between Short-lived and Long-lived Greenhouse Gases

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 88 (3-4), p. 293-309
Journal article
2008

Determinants and and land-use patterns of commercial cultivation of a fuel crop in Thailand.

Wathanyu Amatayakul, Christian Azar
Energy for sustainable development. Vol. XII, p. 22-32
Journal article
2008

Makten över klimatet

Christian Azar
Book
2007

Jag är inte positiv till kol.

Christian Azar
Forskning & Framsteg (1/2007), p. 64-
Magazine article
2007

Biomass for heat or as transportation fuel? - a comparison between two model based studies

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Biomass & Bioenergy. Vol. 31, p. 747-758
Journal article
2007

Cost effective fuel choices in the transportation sector under different international climate regimes – results from a regionalized version of the global energy transition model, GET-R

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren
Proceedings Book of 15th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Market Deployment, Industry and Climate, Berlin, Germany, 7-11 May
Other conference contribution
2007

Tropical deforestation in a future international climatepolicy regime—lessons from the Brazilian Amazon

Martin Persson, Christian Azar
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Vol. 12, p. 1277-1304
Journal article
2007

Svenskt näringsliv är ute och cyklar.

Christian Azar
Miljörapporten (3)
Magazine article
2007

Sverige mål för klimatpolitiken sätts inte av forskare.

L. Sennerby-Forsse, Christian Azar, S. Bergström
Miljörapporten
Magazine article
2007

Brazilian Ethanol has the Edge.

Christian Azar, Göran Berndes, Julia Hansson et al
Financial Times (May 16-2007)
Magazine article
2007

Adoption of carbon dioxide efficient technologies and practices: An analysis of sector-specific convergence trends among 12 nations

Tobias A Persson, Ulrika Claeson Colpier, Christian Azar
Energy Policy. Vol. 35 (5), p. 2869-2878
Journal article
2007

Solenergi bättre än kärnkraft

Christian Azar
Ny Teknik. Vol. Nätupplaga (26/2)
Magazine article
2007

Kort väg från kärnkraft till kärnvapen.

Christian Azar
Ny Teknik (14/2)
Magazine article
2007

Klimatfrågan och u-länderna. Västvärlden måste gå före.

Christian Azar
Miljörapporten (1/2007)
Magazine article
2007

A scenario based analysis of land competition between food and bioenergy production in the US

Daniel Johansson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 82 (3-4), p. 267-291
Journal article
2007

Major oil exporters may profit rather than lose, in a carbon-constrained world.

Tobias A Persson, Christian Azar, Daniel Johansson et al
Energy Policy. Vol. 35 (12), p. 6346-6353
Journal article
2007

Kraftig ökning av EUs koldioxidutsläpp.

Christian Azar
Göteborgs-Posten (3/2)
Magazine article
2007

Storskalig satsning på bioenergi - dröm eller mardröm?

Christian Azar
Miljörapporten (5)
Magazine article
2007

Kan certifikatsystem lösa bioenergins problem?

Christian Azar
Miljörapporten (9)
Magazine article
2007

Biomass for heat or as transportation fuel? A comparison between two model-based studies

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 31 (11-12), p. 747-758
Journal article
2006

On Brazilian ethanol and the ecological footprint

Christian Azar, Göran Berndes, Julia Hansson et al
BioScience. Vol. 55 (1), p. 5-5
Journal article
2006

Induced technological change in a limited foresight optimization model

Fredrik Hedenus, Christian Azar, Kristian Lindgren
The Energy Journal. Vol. 27 (Special issue), p. 109-122
Journal article
2006

Cost-effective use of biomass - A comparison between two model based studies

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
Book of Proceedings, RIO6, World Climate and Energy Event, Nov 17-18, 2006, Hotel Othon Palace, Rio de Janeiro, Brazil, p. 149-153
Other conference contribution
2006

Bioenergins roll i den globala energiomställningen

Christian Azar
Miljörapporten (5)
Magazine article
2006

Vi är överens. (Debatt med Göteborg Energis Anders Hedenstedt)

Christian Azar
Miljörapporten. Vol. 28 (4)
Magazine article
2006

The cost of using global warming potentials: analysing the trade-off between CO2, CH4, and N2O

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Climatic Change. Vol. 77 (3-4), p. 291-309
Journal article
2006

Biodrivmedelstvång - en bra strategi för lägre CO2-utsläpp?

Christian Azar
Mijörapporten (1), p. 8-9
Magazine article
2006

Kampen mot slaveriet.

Christian Azar
Miljörapporten (2006)
Magazine article
2006

Om etanol och oljekommissionen.

Christian Azar
Dagens Nyheter (16/12)
Magazine article
2006

Ett effektivare handelssystem för koldioxid.

Christian Azar
Miljörapporten. Vol. 31 mars (3), p. 16-17
Magazine article
2006

Storföretagen och klimatfrågan - hur stort är deras ansvar?

Christian Azar
Miljörapporten (6)
Magazine article
2006

1.6 miljoner i flyktingläger. Många tjänar på kriget i Norra Uganda.

Christian Azar
Dagens Nyheter (21 juni)
Magazine article
2006

Allocation of CO2 emission permits - economic incentives for emission reductions in developing countries.

Tobias A Persson, Christian Azar, Kristian Lindgren
Energy Policy. Vol. 34, p. 1889-1899
Journal article
2006

Brazil Beyond Kyoto

Martin Persson, Christian Azar
Report
2006

Carbon capture and storage from fossil fuels and biomass - Costs and potential role in stabilizing the atmosphere

Christian Azar, Kristian Lindgren, Eric Larson et al
Climatic Change. Vol. 74, p. 47-79
Journal article
2005

Klimatförändringar och framtidens energi

Christian Azar
Påhlman, S. (ed), Världens eko - en antologi om miljö och utvecklingsfrågor, p. 58-73
Book chapter
2005

Pessimisterna har fel när det gäller oljan.

Christian Azar
Dagens Nyheter (19 september)
Magazine article
2005

Post-kyoto climate policy targets: Costs and competitiveness implications

Christian Azar
Climate Policy Options Post-2012: European Strategy, Technology and Adaptation After Kyoto, p. 309-328
Book chapter
2005

Trade-off between CO2 and CH4 under conditions of uncertainty, learning and inertia

Daniel Johansson, Martin Persson, Christian Azar
Proceedings of the 4th Non-CO2 Greenhouse Gas Conference
Paper in proceeding
2005

Near-term technology policies for long-term climate targets—economy wide versus technology specific approaches

Björn Sandén, Christian Azar
Energy Policy. Vol. 33, p. 1557-1576
Journal article
2005

BIOMASS FOR HEAT OR AS TRANSPORTATION FUEL? A COMPARISON BETWEEN TWO MODEL BASED STUDIES

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren et al
The 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate in Paris, 17-21 October
Other conference contribution
2005

Commentary on carbon sinks and second commitment period issues

Christian Azar, Martin Persson
Nature. Vol. 433, p. 13-
Journal article
2005

Post-Kyoto Climate policy targets - Costs and competiveness implications.

Christian Azar
Climate Policy. Vol. 5, p. 309-328
Journal article
2005

Konkurrenskraft och miljöpolitik. (Om för- och nackdelar med att skydda industrin.)

Christian Azar
Miljörapporten (10-11)
Magazine article
2005

Estimates of trends in global income and resource inequalities

Fredrik Hedenus, Christian Azar
Ecological Economics. Vol. 55 (3), p. 351-364
Journal article
2005

Emerging scarcities - Bioenergy-food competition in a carbon constrained world

Christian Azar
Scarcity and growth revisited. Natural Resources and the Environment in the New Millennium. Resource for the future Inc. John Hopkins University Press, p. 359-377
Journal article
2005

EUs klimatpolitik, handelssystemet och konkurrenskraften.

Christian Azar
Miljörapporten, EU-guiden 2006. Vol. 24/11 (11), p. 16-17
Magazine article
2005

Klimatdebatt mot bättre vetande

Christian Azar, H. Rhode
Ny teknik (23/3)
Magazine article
2005

Allowance allocation in the European Emissions Trading Systems: a commentary.

M. Grubb, Christian Azar, Martin Persson
Climate Policy. Vol. 5 (1), p. 127-136
Journal article
2004

Visst finns det alternativ till oljan

Christian Azar
Göteborgs-Posten (17/3)
Magazine article
2004

Technology, policy and climate change

Christian Azar, Björn Sandén, Thomas Sterner
New academy review. Vol. 3, p. 91-97
Journal article
2004

Global bioenergy potentials: A new approach using a model-based assessment of biomass flows and land demand in the food and agriculture sector 2030

Stefan Wirsenius, Christian Azar, Göran Berndes
Second World Biomass Conference: Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Vol. 1, p. 471-474
Paper in proceeding
2004

Kärnkraft och kärnvapen

Christian Azar
Framsyn. Vol. 5, p. 15-19
Magazine article
2004

Barsebäck är inte den stora utmaningen

Christian Azar, Tomas Kåberger, T.B. Johansson et al
Göteborgs-Posten (14 december)
Magazine article
2004

Osäkrare värld med utbyggd kärnkraft

Christian Azar
Göteborgs-Posten, GP Debatt (19/9)
Magazine article
2004

Emission Permit Trading

Daniel Johansson, Christian Azar
Samuelsson, B. (ed.), From here to sustainability - Is the Lisbon/Göteborg agenda delivering?
Book chapter
2004

Bioenergy for climate stabilization

Göran Berndes, Christian Azar, Pål Börjesson
Bioenergy International (no 9, May), p. 5-
Magazine article
2004

From Here to Sustainability – Is the Lisbon/Göteborg agenda delivering?

Bo Samuelsson, Christian Azar, John Holmberg et al
Report
2004

Att blunda för riskerna löser inga problem

Christian Azar
Göteborgs-Posten, GP Debatt (5/10)
Magazine article
2004

Globaliseringen och dess fiender

Christian Azar
Göteborgs-Posten (2/2)
Magazine article
2003

Are the economic costs of non-stabilization the atmosphere prohibitive? A response to Gerlagh and Papayrakis

Christian Azar, SH Schneider
Ecological Economics. Vol. 46 (3), p. 329-332
Journal article
2003

The cost of meeting the Kyoto Protocol: dealing with the carbon surplus in Russia and the Ukraine

Tobias Persson, Christian Azar
Management of Environmental Quality: An International Journal. Vol. 14 (4), p. 488-507
Journal article
2003

Global energy scenarios meeting stringent CO2 constraints - cost effective fuel choices in the transportation sector.

Christian Azar, Kristian Lindgren
Energy Policy. Vol. 31 (10), p. 961-976
Journal article
2003

The challenge of long term climate change.

K. Hasselmann, M. Latif, G. Hooss et al
Science. Vol. 302, p. 1923-1925
Journal article
2003

Catastrophic events and stochastic cost-benefit analysis of climate change

Christian Azar, Kristian Lindgren
Climatic Change. Vol. 56 (3), p. 245-255
Journal article
2003

Permit trading is not enough (in Swedish)

Christian Azar, F. Hedenus, Daniel Johansson et al
Dagens Industri. Vol. 25 sept 2003
Magazine article
2003

Regionalized Global Energy Scenarios Meeting Stringent CO2 Constraints - Cost-effective Fuel Choices for Transport

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren
EnerEnv'2003, the first conference on energy and environment in Changsha, China, 11-14 October 2003
Other conference contribution
2003

Global energy scenarios meeting stringent CO2 constraints - cost effective fuel choices in the transportation sector

Christian Azar, Kristian Lindgren, Björn A. Andersson
EnergyPOlicy. Vol. 31 (10), p. 961-976
Journal article
2003

Analysis of land competition between food and bioenergy production

Daniel Johansson, Christian Azar
World Resources Review. Vol. 15 (2), p. 165-175
Journal article
2003

Catastrophic events and stochastic cost-benefit analysis of climate change.

Christian Azar, Kristian Lindgren
Climatic Change. Vol. 56, p. 245-255
Journal article
2003

Regionalized Global Energy Scenarios Meeting Stringent Climate Targets - cost effective fuel choices in the transportation sector

Maria Grahn, Christian Azar, Kristian Lindgren
Risö international energy conference in Denmark, 19-21 May 2003
Other conference contribution
2003

Världens framtida jordbruk.

Christian Azar
Framtider (December), p. 35-36
Magazine article
2003

Eucalyptus for fossil fuel substitution and carbon sequestration: the cost of carbon dioxide abatement in Thailand

Wathanyu Amatayakul, Christian Azar
International Journal of Sustainable Development. Vol. 6 (3), p. 356-377
Journal article
2002

Are the economic costs of stabilizing the atmosphere prohibitive?

Christian Azar, SH Schneider
Ecological Economics. Vol. 42, p. 73-80
Journal article
2001

The feasibility of Large-scale Wood-based Biofuel Production - A reassessment of Giampietro et al.

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20, p. 371-383
Journal article
2001

The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20, p. 371-383
Journal article
2001

The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20 (5), p. 371-383
Journal article
2001

Are uncertainties in climate and energy systems a justification for stronger near term mitigation policies?

Christian Azar, SH Schneider
Paper prepared for a Pew Center meeting on timing of climate policies, Washington, October 11-12
Other conference contribution
2001

Carbon sinks and the CDM: could a bioenergy linkage offer a constructive compromise?

B. Schlamadinger, M. Grubb, Christian Azar et al
Climate Policy. Vol. 1 (3), p. 411-417
Journal article
2001

Low carbon dioxide emissions and no nuclear power - towards a renewable energy system in Sweden and the world

Christian Azar, Kristian Lindgren
Building Sustainable Energy Systems - Swedish Experiences, S. Silveira (Ed.) (Swedish National Energy Administration), p. 445-474
Book chapter
2001

Managing Climate Risks

M. Obersteiner, Christian Azar, P. Kauppi et al
Science. Vol. 294 (5543), p. 786-787
Journal article
2001

Capping the costs of compliance with the Kyoto Protocol and recycling revenues into Land-use projects

B. Schlamadinger, M. Obersteiner, A. Michaelowa et al
The scientific world. Vol. 1, p. 271-280
Journal article
2000

Bioenergy and land-use competition in the Northeast of Brazil. A case study in the Northeast of Brazil.

Christian Azar, E. Larson
Energy for sustainable development. Vol. IV (3), p. 64-72
Journal article
2000

Economics and distribution in the greenhouse.

Christian Azar
Climatic Change. Vol. 47, p. 233-238
Journal article
2000

Costing Nonlinearities, Surprises and Irreversible Events.

S.H. Schneider, K. Kunz-Duriseti, Christian Azar
Pacific and Asian Journal of Energy. Vol. 10 (1), p. 81-106
Journal article
1999

A review of technical change in assessments of climate change policy

Christian Azar, H Dowlatabadi
Annual review of energy and the environment. Vol. 24, p. 513-544
Journal article
1999

Weight factors in cost-benefit analysis of climate change

Christian Azar
Environmental and Resource Economics. Vol. 13, p. 249-268
Journal article
1998

Materials constraints in a global energy scenario based on thin-film solar cells

Björn A. Andersson, Christian Azar, John Holmberg et al
Energy. Vol. 23, p. 407-411
Journal article
1998

Are optimal emissions really optimal - four critical issues for economists in the greenhouse

Christian Azar
Environmental and Resource Economics. Vol. 11, p. 301-315
Journal article
1998

The timing of CO2-emissions reduction - the debate revisited

Christian Azar
International Journal of Environment and Pollution. Vol. 10, p. 508-521
Journal article
1997

Constant Quota versus Constant Effort Harvesting.

Christian Azar, Kristian Lindgren, John Holmberg
Environmental and Resource Economics. Vol. 7, p. 193-196
Journal article
1997

Man and material flows

Sten Karlsson, Christian Azar, Göran Berndes et al
Report
1997

Targets for stabilization of atmospheric CO2

Christian Azar, H. Rodhe
Science. Vol. 276, p. 1818-1819
Journal article
1996

Discounting and Distributional Considerations in the Context of Global Warming.

Christian Azar, Thomas Sterner
Ecological Economics. Vol. 19, p. 169-185
Journal article
1996

Socio-ecological Indicators for Sustainability.

Christian Azar, John Holmberg, Kristian Lindgren
Ecological Economics. Vol. 18, p. 89-112
Journal article
1995

Defining the Generational Environmental Debt.

Christian Azar, John Holmberg
Ecological Economics. Vol. 14, p. 7-19
Journal article
1995

Stability Analysis of Harvesting in a Predator-Prey Model.

Christian Azar, John Holmberg, Kristian Lindgren
Journal of Theoretical Biology. Vol. 174, p. 13-19
Journal article
1994

Materials Flows: On the metabolism of the industrial society in a sustainability perspective

Sten Karlsson, Christian Azar, Karl-Erik Eriksson et al
Report
1994

Economic theory and the greenhouse effect

Christian Azar
Licentiate thesis
1994

The Marginal Cost of CO2 Emissions.

Christian Azar
Energy - The International Journal. Vol. 19, p. 1255-1261
Journal article
1989

Product expansion of π (Produktframställning av π, in Swedish)

Christian Azar
Elementa. Vol. 72, p. 152-154
Journal article

Download publication list

You can download this list to your computer.

Filter and download publication list

As logged in user (Chalmers employee) you find more export functions in MyResearch.

You may also import these directly to Zotero or Mendeley by using a browser plugin. These are found herer:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

The service SwePub offers export of contents from Research in other formats, such as Harvard and Oxford in .RIS, BibTex and RefWorks format.

Showing 7 research projects

2021–2023

Energisystemet på väg mot nollutsläpp

Christian Azar Physical Resource Theory
ÅForsk

1 publication exists
2021–2022

Växthusgasen metan och dess betydelse för att nå tvågradersmålet

Christian Azar Physical Resource Theory
J. Gust. Richert stiftelse

2020–

Comparing agent-based models with optimization models

Christian Azar Physical Resource Theory
Chalmers

2015–2017

International climate policy after Paris: Emissions targets for carbon dioxide and other greenhouse gases

Christian Azar Physical Resource Theory
Swedish Energy Agency

1 publication exists
2013–2015

Targets and policy instruments for CO2 and shortlived climate pollutants

Christian Azar Physical Resource Theory
Swedish Energy Agency

1 publication exists
2012–2014

Modellering av global markanvändning för ökad förståelse av indirekta effekter av klimatpolitiska styrmedel

Christian Azar Physical Resource Theory
Swedish Energy Agency

2010–2019

Climate change - land use and aviation

Christian Azar Physical Resource Theory
Daniel Johansson Physical Resource Theory
Erik Sterner Physical Resource Theory
Carl Bennet AB

2 publications exist
There might be more projects where Christian Azar participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.