En agent-baserad ansats för analys och modellering av energisystem i omvandling
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Syftet med projektet är att utveckla en serie nya modeller, med sin grund i agent-baserad modellering, för att kunna analysera kritiska frågor inom klimat, ekonomi, energi och markanvändning. Framför allt kommer projektet att fokusera på två frågeställningar: (i) volatila priser och driftsäkerhet i ett förnybart elsystem med hög andel förnybar produktion och (ii) volatila priser på jordbruksmarknader som konsekvenser av ökande efterfrågan på bioenergi.

Deltagare

Kristian Lindgren (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42032-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-09