Att jämföra koldioxid och metan – varför GWP inte ger hela bilden
Magazine article, 2016

Eftersom det finns fler växthusgaser än en, så behöver vi kunna göra relevanta jämförelser mellan utsläpp av olika sådana. Hur stort metanutsläpp orsakar lika mycket förhöjd växthuseffekt som en given mängd koldioxid? Frågan är mer komplicerad än man kanske först anar, och vi har idag glädjen att presentera ett gästinlägg om saken av Chalmersforskarna Christian Azar, David Bryngelsson, Daniel Johansson, Erik Sterner och Stefan Wirsenius. /O.H.

Author

Christian Azar

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

David Bryngelsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Daniel Johansson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Erik Sterner

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Uppsalainiativet

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Natural Sciences

More information

Latest update

12/13/2018