Att jämföra koldioxid och metan – varför GWP inte ger hela bilden
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Eftersom det finns fler växthusgaser än en, så behöver vi kunna göra relevanta jämförelser mellan utsläpp av olika sådana. Hur stort metanutsläpp orsakar lika mycket förhöjd växthuseffekt som en given mängd koldioxid? Frågan är mer komplicerad än man kanske först anar, och vi har idag glädjen att presentera ett gästinlägg om saken av Chalmersforskarna Christian Azar, David Bryngelsson, Daniel Johansson, Erik Sterner och Stefan Wirsenius. /O.H.

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

David Bryngelsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Erik Sterner

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Uppsalainiativet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13