Moln från flyg värmer klimatet
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Svar på läsarfråga om klimateffekt av contrails och vulkaner

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Forskning och Framsteg

Vol. 5 59-60

Klimatet - de areella näringarna och flyget

Carl Bennet AB, 2010-03-27 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-28