Koldioxiden är flygets stora klimatpåverkande faktor
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Daniel Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter

1101-2447 (ISSN)

30 juni

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08