The question of overshoot
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Daniel Johansson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Nature Climate Change

1758-678X (ISSN) 1758-6798 (eISSN)

Vol. 11 12 1021-1022

Ämneskategorier

Filosofi

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

DOI

10.1038/s41558-021-01229-w

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05