Reply to "Volcanic effects on climate"
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Daniel Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Brian O'Neill

Institutionen för fysisk resursteori

Claudia Tebaldi

National Center for Atmospheric Research

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Nature Climate Change

1758-678X (ISSN) 1758-6798 (eISSN)

Vol. 6 1 4-5

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

DOI

10.1038/nclimate2861

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-30