Ida Karlsson

Doktorand vid Energiteknik 1

Ida Karlsson arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Teknikalternativ och kostnader över hela försörjningskedjan kommer att analyseras i detalj för att skapa en bas för att ta fram förslag på transformativa utvecklingsvägar mot nettonollutsläpp. Som ett led i arbetet kommer också metoder och principer för sektorsövergripande utvärdering och utformning av transformativa utvecklingsvägar att tas fram och förbättras.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2020

Reaching net-zero carbon emissions in construction supply chains – Analysis of a Swedish road construction project

Ida Karlsson, Johan Rootzén, Filip Johnsson
Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 120
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2021

Mistra Carbon Exit

Daniel Johansson Fysisk resursteori
Sonia Yeh Fysisk resursteori
Frances Sprei Fysisk resursteori
Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Filip Johnsson Energiteknik
Ida Karlsson Energiteknik 1
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Det kan finnas fler projekt där Ida Karlsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.