Frances Sprei

Biträdande professor vid Fysisk resursteori

Frances Sprei forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Ekonomiska, politiska, tekniska och beteendemässiga aspekter beaktas. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resande mer hållbart.
Frances Sprei arbetar aktivt med tredje uppgiften och med att bistå i olika policysammanhang. Hon är medlem i arbetsgruppen för fossilfria transporter i Samverkansprogrammet för Näringslivets klimatomställning. Hon är också ordförande för forskarrådet för Västra Götalands klimatarbete och sitter i styrelsen för Transport & Environment.

Källa: chalmers.se
Image of Frances Sprei

Visar 114 publikationer

2024

Factors impacting real-world fuel economy of plug-in hybrid electric vehicles in Europe - an empirical analysis

Ahmet Mandev, Patrick Plötz, Frances Sprei
Environmental Research Communications. Vol. 6 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Mental models guide electric vehicle charging

Frances Sprei, Willett Kempton
Energy. Vol. 292
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Brace for impacts: Perceived impacts and responses relating to the state of connected and autonomous vehicles in Gothenburg

Ella Rebalski, Marco Adelfio, Frances Sprei et al
Case Studies on Transport Policy. Vol. 15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

The effect of shared e-scooter programs on modal shift: Evidence from Sweden

Khashayar Kazemzadeh, Frances Sprei
Sustainable Cities and Society. Vol. 101
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Greenhouse gas emission budgets and policies for zero-Carbon road transport in Europe

Patrick Plötz, Jakob Wachsmuth, Frances Sprei et al
Climate Policy. Vol. 23 (3), p. 343-354
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Battery electric long-haul trucks in Europe: Public charging, energy, and power requirements

Wasim Shoman, Sonia Yeh, Frances Sprei et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 121
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Trends in electric vehicles research

Milad Haghani, Frances Sprei, Khashayar Kazemzadeh et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Electric scooter safety: An integrative review of evidence from transport and medical research domains

Khashayar Kazemzadeh, Milad Haghani, Frances Sprei
Sustainable Cities and Society. Vol. 89
Reviewartikel
2023

A Review of Big Data in Road Freight Transport Modeling: Gaps and Potentials

Wasim Shoman, Sonia Yeh, Frances Sprei et al
Data Science for Transportation. Vol. 5 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

A synthetic population of Sweden: datasets of agents, households, and activity-travel patterns

Çaglar Tozluoglu, Swapnil Vilas Dhamal, Sonia Yeh et al
Data in Brief. Vol. 48
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Impacts of charging behavior on BEV charging infrastructure needs and energy use

Yuan Liao, Çaglar Tozluoglu, Frances Sprei et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Minimum parking requirements and car ownership: An analysis of Swedish municipalities

Devon McAslan, Frances Sprei
Transport Policy. Vol. 135, p. 45-58
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Rapport från Göteborgs Stads klimatråd 2023

Fredrik Hedenus, Sara Brorström, Niklas Harring et al
Rapport - Göteborgs Stad
2022

Mobility and sustainability practices in Viva, a sustainable residential building complex in Gothenburg, Sweden

Frances Sprei, Ulrika Holmberg, Sandra Hillén
Eceee Summer Study Proceedings, p. 811-819
Paper i proceeding
2022

Synthetic Sweden Mobility (SySMo) Model Documentation

Çaglar Tozluoglu, Swapnil Vilas Dhamal, Yuan Liao et al
Preprint
2022

Empirical charging behavior of plug-in hybrid electric vehicles

Ahmet Mandev, Patrick Plötz, Frances Sprei et al
Applied Energy. Vol. 321
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Designing the S in MaaS: Behind the scenes and beyond the screens

Bijan Aryana, Marianne Karlsson, Frances Sprei et al
Poster (konferens)
2022

Consumption based scenarios for Sweden - a basis for discussing new climate targets

Jörgen Larsson, Johannes Morfeldt, Daniel Johansson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Drivers and barriers to business-to-business carsharing for work trips – A case study of Gothenburg, Sweden

Sönke von Wieding, Frances Sprei, Cecilia Hult et al
Case Studies on Transport Policy. Vol. 10 (4), p. 2330-2336
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

How do users adapt to a short-range battery electric vehicle in a two-car household? Results from a trial in Sweden

Niklas Jakobsson, Frances Sprei, Sten Karlsson
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Vol. 15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Electrification of Vehicle Miles Traveled and Fuel Consumption within the Household Context: A Case Study from California, USA

Ahmet Mandev, Frances Sprei, Gil Tal
World Electric Vehicle Journal. Vol. 13 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Towards an electric scooter level of service: A review and framework

Khashayar Kazemzadeh, Frances Sprei
Travel Behaviour and Society. Vol. 29, p. 149-164
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Too much pressure? Driving and restraining forces and pressures relating to the state of connected and autonomous vehicles in cities

Ella Rebalski, Marco Adelfio, Frances Sprei et al
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Vol. 13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Traits and Transports: The Effects of Personality on the Choice of Urban Transport Modes

John Magnus Roos, Frances Sprei, Ulrika Holmberg
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 12 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Variability of daily car usage and the frequency of long-distance driving

Patrick Plötz, Frances Sprei
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 101
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The effect of plug-in hybrid electric vehicle charging on fuel consumption and tail-pipe emissions

Ahmet Mandev, Patrick Ploetz, Frances Sprei
Environmental Research Communications. Vol. 3 (8)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2021

Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige - underlag för diskussioner om nya klimatmål

Jörgen Larsson, Johannes Morfeldt, Daniel Johansson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2021

Carsharing

Shiva Habibi, Frances Sprei
International Encyclopedia of Transportation: Volume 1-7, p. 623-628
Kapitel i bok
2021

Teaching sustainable development through entrepreneurial experiences

Håkan Burden, Frances Sprei
International Journal of Sustainability in Higher Education. Vol. 22 (1), p. 142-156
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Policy Instruments for Plug-In Electric Vehicles: An Overview and Discussion

Jake Whitehead, Patrick Plötz, Patrick Jochem et al
International Encyclopedia of Transportation: Volume 1-7, p. 496-502
Kapitel i bok
2020

Electrification of vehicle miles travelled within the household context

Ahmet Mandev, Frances Sprei, Gil Tal
TRB 2020 Proceedings
Paper i proceeding
2020

Review of the Effects of Developments with Low Parking Requirements

Frances Sprei, Cecilia Hult, Asa Hult et al
Sustainability. Vol. 12 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Hur mycket körs laddhybrider på el egentligen?

Ahmet Mandev, Frances Sprei
Övrigt konferensbidrag
2020

Empirical recharging behavior of plug-in hybrid vehicles

Ahmet Mandev, Patrick Plötz, Frances Sprei
EVS33 Proceedings
Paper i proceeding
2020

Potential climate benefits of digital consumer innovations

Charlie Wilson, Laurie Kerr, Frances Sprei et al
Annual Review of Environment and Resources. Vol. 45, p. 113-144
Reviewartikel
2020

Sociodemography, Geography, and Personality as Determinants of Car Driving and Use of Public Transportation

John Magnus Roos, Frances Sprei, Ulrika Holmberg
Behavioral Sciences. Vol. 10 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

What Can Driving Patterns Reveal About the Suitability of PEVs in Sweden? Analysis and Policy Implications

Frances Sprei
Lecture Notes in Mobility, p. 145-161
Kapitel i bok
2019

Exploring the Role of Plug-In Hybrid Electric Vehicles in Electrifying Passenger Transportation

Scott Hardman, Patrick Plötz, Gil Tal et al
Rapport - University of California at Davis
2019

Free-floating car-sharing electrification and mode displacement: Travel time and usage patterns from 12 cities in Europe and the United States

Frances Sprei, Shiva Habibi, Cristofer Englund et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 71, p. 127-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

How large is the effect of financial incentives on electric vehicle sales? – A global review and European analysis

Christiane Münzel, Patrick Plötz, Frances Sprei et al
Energy Economics. Vol. 84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Review of the effects of developments with low parking requirements

Frances Sprei, Å Hult, Cecilia Hult et al
Eceee Summer Study Proceedings, p. 1079-1086
Paper i proceeding
2019

Assessing the progress toward lower priced long range battery electric vehicles

Björn Nykvist, Frances Sprei, Måns Nilsson
Energy Policy. Vol. 124, p. 144-155
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

How much charging infrastructure do electric vehicles need? A review of the evidence and international comparison

Simon Funke, Frances Sprei, T. Gnann et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 77, p. 224-242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Electrification of vehicle miles travelled within the household context

Ahmet Mandev, Frances Sprei, Gil Tal
EVS32 Proceedings
Paper i proceeding
2018

Method for prediction of utilization rate of electric vehicle free-floating car sharing services using data mining

Cristofer Englund, Henrik Engdahl, Shiva Habibi et al
31st International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2018 and International Electric Vehicle Technology Conference 2018, EVTeC 2018
Paper i proceeding
2018

Sustainable Transport Futures: Analysis of the Selected Methodologies Supporting the Planning Process towards Achieving Goal 11 Sustainable Cities and Communities

Varvara Nikulina, Henrikke Baumann, David Simon et al
World Sustainability Series, p. 473-488
Kapitel i bok
2018

A review of consumer preferences of and interactions with electric vehicle charging infrastructure

Scott Hardman, Alan Jenn, Gil Tal et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 62, p. 508-523
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Disrupting mobility

Frances Sprei
Energy Research and Social Science. Vol. 37, p. 238-242
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2018

Hållbar Utveckling - nyanser och tolkningar

Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei
Bok
2018

Unbundling cars to daily use and infrequent use vehicles - the potential role of car sharing

Frances Sprei, Diana Ginnebaugh
Energy Efficiency. Vol. 11 (6), p. 1433-1447
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Discontinued diffusion of alternative-fueled vehicles—The case of flex-fuel vehicles in Sweden

Frances Sprei
International Journal of Sustainable Transportation. Vol. 12 (1), p. 19-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Forskare: Flygdebattörerna borde kliva upp ur sina skyttegravar

Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei
Dagens nyheter
Artikel i dagstidning
2018

Objective functions for plug-in hybrid electric vehicle battery range optimization and possible effects on the vehicle fleet

Lars Henrik Björnsson, Sten Karlsson, Frances Sprei
Transportation Research, Part C: Emerging Technologies. Vol. 86, p. 655-669
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Fast charging infrastructure for electric vehicles: Today's situation and future needs

T. Gnann, Simon Funke, Niklas Jakobsson et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 62, p. 314-329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Success and Usage Pattern of Free-Floating Carsharing Services in Cities

Shiva Habibi, Frances Sprei, Cristofer Englund et al
TRB Annual meeting 2018
Paper i proceeding
2018

Driving the Market for Plug-in Vehicles: Understanding ZEV Mandates

Scott Hardman, Alan Jenn, Jonn Axsen et al
UC Davis, International EV Policy Council. Vol. August
Artikel i övrig tidskrift
2017

Comparing Elecytric Vehicles and Fossil Driven Vehicles in Free-floating Car Sharing Services

Frances Sprei, Cristofer Englund, Shiva Habibi et al
Proceedings of EEVC 2017
Paper i proceeding
2017

The variation of BEV energy use and range with climate and driving behaviour in real driving in Sweden

Sten Karlsson, Niklas Jakobsson, Frances Sprei
Proceedings of EEVC, European Electric Vehicle Congress, March 14-16, 2017 9-11, 2017, Geneva, Switzerland
Övrigt konferensbidrag
2017

Statistical Data for Free-floating Car Sharing versus Public Transport

Henrik Engdahl, Cristofer Englund, Shiva Habibi et al
EVS 2017 - 30th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition
Paper i proceeding
2017

Driving the Market for Plug-in Vehicles - Understanding Reoccurring Incentives

Scott Hardman, Tom Turrentine, Nicolo Daina et al
UC Davis, International EV Policy Council
Artikel i övrig tidskrift
2017

Indicating and managing BEV range issues in two-car households

Sten Karlsson, Niklas Jakobsson, Frances Sprei
Proceedings of EVS30, Electric Vehicle Symposium and Exhibition, Oct 9-11, 2017, Stuttgart, Germany
Paper i proceeding
2017

On the distribution of individual daily driving distances

Patrick Plötz, Niklas Jakobsson, Frances Sprei
Transportation Research Part B: Methodological. Vol. 101, p. 213-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Driving the Market for Plug-in Vehicles - Understanding Financial Purchase Incentives

Scott Hardman, Tom Turrentine, Jonn Axsen et al
UC Davis, International EV Policy Council
Artikel i övrig tidskrift
2017

Comparison of free-floating car-sharing services in cities

Shiva Habibi, Frances Sprei, Cristofer Englund et al
ECEEE Summer Study, 29 May - 3 June, 2017. Vol. 2017
Paper i proceeding
2017

What are the effects of incentives on plug-in electric vehicle sales in Europe?

Patrick Plötz, Till Gnann, Frances Sprei
ECEEE Summer Study. Vol. 2017
Paper i proceeding
2016

Bilpooler har potential även om de inte är fulländade i dag

Frances Sprei, Shiva Habibi, Stefan Pettersson et al
Aktuell Hållbarhet
Artikel i övrig tidskrift
2016

A model for public fast charging infrastructure needs

T. Gnann, D. Goldbach, Niklas Jakobsson et al
World Electric Vehicle Journal. Vol. 8 (4), p. 933-944
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A Model for Public Fast Charging Infrastructure Needs

Till Gnann, Daniel Goldbach, Niklas Jakobsson et al
Electric Vehicle Symposium 29, Montreal, 2016-06-20
Paper i proceeding
2016

Planning transport futures. Backcasting vs forecasting.

Varvara Nikulina, Henrikke Baumann, David Simon et al
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY TRANSITIONS
Paper i proceeding
2016

Hållbar utveckling. Historia, definition och ingenjörens roll

Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei
Bok
2016

Motsatspar för att illustrera hållbarhetens mångfald: presentation av del av kursmaterial

Frances Sprei, Fredrik Hedenus, Martin Persson
KUL2016
Paper i proceeding
2016

How are driving patterns adjusted to the use of a battery electric vehicle in two-car households?

Niklas Jakobsson, Sten Karlsson, Frances Sprei
Electric Vehicle Symposium 29, Montreal, 2016-06-20. Vol. 2, p. 1021-1030
Paper i proceeding
2016

Sustainable development - History, definitions and the role of the engineer

Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei
Bok
2016

Are multi-car households better suited for battery electric vehicles? - Driving patterns and economics in Sweden and Germany

Niklas Jakobsson, Till Gnann, Patrick Plötz et al
Transportation Research, Part C: Emerging Technologies. Vol. 65, p. 1-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Can policy measures foster plug-in electric vehicle market diffusion?

Patrick Plötz, T. Gnann, Frances Sprei
World Electric Vehicle Journal. Vol. 8 (4), p. 783-791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effectiveness of incentives on electric vehicle adoption in Norway

A.C. Mersky, Frances Sprei, C. Samaras et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 46, p. 56-68
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Can policy measures foster plug-in electric vehicle market diffusion?

Patrick Plötz, T. Gnann, Frances Sprei
EVS 2016 - 29th International Electric Vehicle Symposium; Montreal, Canada; 19 J-22 June 2016
Paper i proceeding
2016

Impact of Car Specifications, Prices, and Incentives for Electric Vehicles in Norway: Choices of Heterogeneous Consumers

Yingjie Zhang, Zhen Qian, Frances Sprei et al
TRB 2016 Annual Meeting
Poster (konferens)
2016

The impact of car specifications, prices and incentives for battery electric vehicles in Norway: Choices of heterogeneous consumers

Y. J. Zhang, Z.S. Qian, Frances Sprei et al
Transportation Research, Part C: Emerging Technologies. Vol. 69, p. 386-401
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Systems perspectives on alternative future transportation fuels

Stefan Heyne, Maria Grahn, Frances Sprei
Rapport
2015

Can Car Sharing Facilitate A More Sustainable Car Purchase?

Frances Sprei, Diana Ginnebaugh
ECEEE Proceeding to the 2015 Summer Study (paper No. 4-130-15)
Paper i proceeding
2015

Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen

Magnus Blinge, Göran Finnveden, Mattias Höjer et al
Göteborgs Posten 2015-12-12
Artikel i övrig tidskrift
2014

Conflicting interests in defining an 'optimal' battery size when introducing the PHEV?

Lars-Henrik Kullingsjö, Sten Karlsson, Frances Sprei
27th World Electric Vehicle Symposium and Exhibition, EVS 2014; Barcelona; Spain; 17 November 2013 through 20 November 2013, p. Art. no. 6915025-
Paper i proceeding
2014

On the distribution of individual daily vehicle driving distances

Patrick Plötz, Niklas Jakobsson, Frances Sprei et al
European Electric Vehicle Congress Brussels, Belgium, 3rd - 5th December 2014
Paper i proceeding
2014

Are electric vehicles better suited for multi-car households?

Niklas Jakobsson, Patrick Plötz, Till Gnann et al
European Electric Vehicle Congress Brussels, Belgium, 3rd - 5th December 2014
Paper i proceeding
2014

Räcker subventioner för att få fart på försäljningen av elbilar?

Frances Sprei
Perspektiv på eldrivna fordon 2014, p. 28-29
Kapitel i bok
2013

Policy incentives for market introduction of electric vehicles

Frances Sprei, Cathy Macharis, Kenneth Lebeau et al
Systems perspectives on electromobility
Kapitel i bok
2013

Energy efficiency versus gains in consumer amenities—An example from new cars sold in Sweden

Frances Sprei, Sten Karlsson
Energy Policy. Vol. 53, p. 490-499
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Policy incentives for market introduction of electric vehicles

Frances Sprei, C. Macharis, K. Lebeau et al
Systems Perspectives on Electromobility 2013, p. 150-160
Kapitel i bok
2013

Boom and bust of flex-fuel vehicles in Sweden

Frances Sprei
ECEEE Summer study proceedings 2013 (4-169-13 Sprei)
Paper i proceeding
2013

Shifting fuels, downsizing or both? The Swedish example

Frances Sprei, Sten Karlsson
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 18 (1), p. 62-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Conflicting interests in defining an 'optimal' battery size when introducing the PHEV?

Lars-Henrik Kullingsjö, Sten Karlsson, Frances Sprei
World Electric Vehicle Journal. Vol. 6 (4), p. 1021-1028
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Requirements for change in new car buying practices-observations from Sweden

Frances Sprei, Mikael Wickelgren
Energy Efficiency. Vol. 4 (2), p. 193-207
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Incentives impact on EV markets

Frances Sprei, David Bauner
Rapport
2010

New sold cars in Sweden 2007 – is a new trend materializing?

Frances Sprei, Sten Karlsson
Proceedings of the 12th WCTR, Lisbon, Portugal
Paper i proceeding
2010

Energy Efficiency Versus Gains in Consumer Amenities

Frances Sprei
Doktorsavhandling
2010

Cost-effective energy carriers for transport - the role of the energy supply system in a carbon-constrained world

Fredrik Hedenus, Sten Karlsson, Christian Azar et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 35 (10), p. 4638-4651
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Requirements for change in consumer car buying practices - observations from Sweden

Mikael Wickelgren, Frances Sprei, Sten Karlsson
Paper for the ECEEE (European Council for an Energy Efficient Economy) 2009 Summer Study, 1–6 June 2009, La Colle sur Loup, Côte d'Azur, France.
Paper i proceeding
2009

The transportation energy carrier of the future. System interactions between the transportation and stationary sectors in a carbon constrained world

Fredrik Hedenus, Sten Karlsson, Christian Azar et al
24th International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2009, EVS 24; Stavanger; Norway; 13 May 2009 through 16 May 2009, p. 803-815
Övrigt konferensbidrag
2008

The role of market and technical downsizing in reducing carbon emissions from the Swedish new car fleet

Frances Sprei, Sten Karlsson
Energy Efficiency. Vol. 1 (2), p. 107-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Stagnating energy efficiency in the Swedish building sector--Economic and organisational explanations

Jonas Nässén, Frances Sprei, John Holmberg
Energy Policy. Vol. 36 (10), p. 3814-3822
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Better performance or lower fuel consumption. Technological development in the Swedish new-car fleet 1975-2002.

Frances Sprei, Sten Karlsson, John Holmberg
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 13 (2), p. 75-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Policy Instruments - Policy pathways to promote eco-innovation, POPA-CTDA

Carlos Montalvo, Dan Strömberg, Patrick ten Brink et al
Rapport
2007

Challenges for end-use energy efficiency

Frances Sprei
Licentiatavhandling
2007

The relation between technological and market development– its effects on fuel efficiency in the Swedish new car fleet.

Frances Sprei, Sten Karlsson
Proceeding of the 11th World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, Berkeley CA
Paper i proceeding
2007

Improved fuel consumption through downsizing. Rhetoric or reality? An analysis of the Swedish new car fleet.

Frances Sprei, Sten Karlsson
Proceedings of the 11th World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, Berkeley CA
Paper i proceeding
2007

The role of market and technical downsizing in reducing carbon emissions from the Swedish new car fleet

Frances Sprei, Sten Karlsson
”Saving energy – just do it!”, conference procedings of eceee 2007 summer study, 4-9 June 2007, La Colle sur Loup, France. Vol. 4, p. 1661-1671
Paper i proceeding
2006

Towards a ”Smart Growth” Strategy for Sustainable Development

Fredrik Hedenus, Allan Larsson, Bo Samuelsson et al
Rapport
2006

Experiences from Energy Efficiency Policies in Sweden During the Last 30 Years - Looking at the Building Sector

Frances Sprei, Jonas Nässén, John Holmberg
Proceeding for 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings
Paper i proceeding
2004

Energy Sector Background Study - POPA CTDA

Anders Ahlbäck, Dan Strömberg, Jonas Nässen et al
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 18 forskningsprojekt

2023–2025

Målbild för mobilitet

Frances Sprei Fysisk resursteori
IVL Svenska Miljöinstitutet

2023–2024

MicroITS - Beräkningsmodeller för säker integrering av mikromobilitet i transportsystemet

Marco Dozza Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention
Pontus Wallgren Design & Human Factors
Bengt J H Jacobson Fordonsteknik och autonoma system
Frances Sprei Fysisk resursteori
Giulio Bianchi Piccinini Trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention
Khashayar Kazemzadeh Fysisk resursteori 2
Erik Ström Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk
Jonas Sjöberg Mekatronik
Fredrik Bruzelius Fordonsteknik och autonoma system
Chalmers

1 publikation finns
2022–2024

Utvärdering av mobilitetsavtal och effekter av minskadparkeringsutveckling och mobilitetsåtgärder i Göteborgs Stad

Frances Sprei Fysisk resursteori
Devon McAslan Fysisk resursteori 2
Formas

2022–2024

REEL 2 Våg 1 - Systemdemonstrationer av Regionalt Elektrifierad Logistik

Frances Sprei Fysisk resursteori
VINNOVA

2020–2022

KomPark- Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer

Frances Sprei Fysisk resursteori
Göna bilister
Energimyndigheten

2020–2021

Campus MaaS - Ett verktyg för förändring?

Marianne Karlsson Design and Human Factors
Pontus Wallgren Design and Human Factors
Helena Strömberg Design and Human Factors
Frances Sprei Fysisk resursteori
Bijan Aryana Design and Human Factors
John Magnus Roos Fysisk resursteori 2
Chalmers

2020–2020

Intressenter för en transitions agenda mot uppkopplade autonoma fordon för ett hållbart transportsystem

Frances Sprei Fysisk resursteori
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Daniel Johansson Fysisk resursteori
Ella Rebalski Fysisk resursteori 2
Chalmers

2018–2022

En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet

Sonia Yeh Fysisk resursteori
Devdatt Dubhashi Data Science
Frances Sprei Fysisk resursteori
Formas

3 publikationer finns
2018–2020

Parkeringsnormer och mobilitetstjänster för hållbar mobilitet

Frances Sprei Fysisk resursteori
Formas

3 publikationer finns
2018–2018

A synthetic Sweden decision supporting tool for future urban mobility – Autonomous and electromobility infrastructure planning

Sonia Yeh Fysisk resursteori
Frances Sprei Fysisk resursteori
Devdatt Dubhashi Data Science
Chalmers

2017–2019

Parkeringsnormer och mobilitetstjänster

Frances Sprei Fysisk resursteori
Energimyndigheten

3 publikationer finns
2017–2021

Laddningsbehov och beteende för laddbara bilar

Frances Sprei Fysisk resursteori
Ahmet Mandev Fysisk resursteori 2
Kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon (SHC)
Swedish Electromobility Centre

2017–2019

Charging behaviour and infrastructure need for plug in electric vehicles

Frances Sprei Fysisk resursteori
Energimyndigheten

7 publikationer finns
2017–2021

Mistra Carbon Exit

Daniel Johansson Fysisk resursteori
Frances Sprei Fysisk resursteori
Filip Johnsson Energiteknik
Katarina Gårdfeldt Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Sonia Yeh Fysisk resursteori
Ida Karlsson Energiteknik 1
Johannes Morfeldt Fysisk resursteori 2
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

18 publikationer finns
2015–2020

Framtida alternativa transportbränslen

Ingemar Denbratt Förbränning och framdrivningssystem
Josefine Preuss Förbränning och framdrivningssystem
Frances Sprei Fysisk resursteori
Selma Brynolf Fysisk resursteori
Simon Harvey Energiteknik
Julia Hansson Fysisk resursteori
Sofia Poulikidou Fysisk resursteori
Karin Munch Förbränning och framdrivningssystem
Maria Grahn Fysisk resursteori
Energimyndigheten

6 publikationer finns
2015–2017

Analys av effekter av friflytande bilpooler

Frances Sprei Fysisk resursteori
Energimyndigheten

2014–2017

En elbil i tvåbilshushållet – Användning och anpassning

Sten Karlsson Fysisk resursteori
Frances Sprei Fysisk resursteori
Niklas Jakobsson Fysisk resursteori
Lars Henrik Björnsson Fysisk resursteori
Energimyndigheten

3 publikationer finns
2014–2015

Förstudie inför tvärvetenskaplig forskning om framtida alternativa fordonsbränslen

Frances Sprei Fysisk resursteori
Maria Grahn Fysisk resursteori
Energimyndigheten

1 publikation finns
Det kan finnas fler projekt där Frances Sprei medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.