The relation between technological and market development– its effects on fuel efficiency in the Swedish new car fleet.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Proceeding of the 11th World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, Berkeley CA

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08