Parkeringsnormer och mobilitetstjänster
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om sambanden mellan parkering, mobilitetstjänster, bilanvändning och mobilitetsmönster samt identifiera under vilka omständigheter mobilitetstjänster bidrar till mer energieffektiva resmönster.

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

Riksbyggen

Stockholm, Sweden

Wallenstam

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44452-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-01