SEAMLESS: Systematisk Utvärdering av Kombinerad Mobilitet - Färden mot hållbara lösningar
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Trots ett uttalat behov saknas systematiska utvärderingar, baserade på empiriska data, av faktiska hållbarhetseffekter av kombinerade mobilitetstjänster – MaaS.

Inom ramen för KOMPIS programmet har ett utvärderingsramverk utvecklats, insamling av data från pilotförsök standardiserats och en nationell databas börjat ta form. SEAMLESS kommer att använda ramverket för att bedöma ekologiska, ekonomiska och sociala effekter på tre nivåer – micro (resenär), meso (organisation) och makro (stad, region, land). Genom såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av data från pilotprojekt där olika typer av MaaS testats kommer projektet att ge svar på om och i vilken utsträckning MaaS leder till argumenterade effekter i termer av t.ex. förändrade resebeteenden, bättre tillgänglighet, minskade utsläpp, ökad energieffektivitet respektive ekonomiskt hållbara affärsmöjligheter.

Resultatet kommer att ge beslutsunderlag för beslutsfattare inom såväl offentliga organisationer som tjänsteutvecklande företag.

Deltagare

Marianne Karlsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

AB Storstockholms Lokaltrafik

Stockholm, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Move About

Göteborg, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SmartResenär

Sweden

Svenska Taxiförbundet

Solna, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

UbiGo Innovation

Göteborg, Sweden

University of California at Berkeley

Berkeley, USA

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 49728-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-22