Exploring the Role of Plug-In Hybrid Electric Vehicles in Electrifying Passenger Transportation
Rapport, 2019

Författare

Scott Hardman

Patrick Plötz

Gil Tal

Jonn Axsen

Erik Figenbaum

Patrick Jochem

Sten Karlsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Nazir Refa

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Jake Whitehead

Brett Williams

Bert Witkamp

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Utgivare

University of California at Davis

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-23