Policy incentives for market introduction of electric vehicles
Kapitel, populärvetenskapligt, 2013

Incentives

electric vehicles

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Cathy Macharis

Kenneth Lebeau

Magnus Karlström

Chalmers, Energi och miljö

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Ekonomi och näringsliv

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07