Policy incentives for market introduction of electric vehicles
Kapitel i bok, 2013

electric vehicles

Incentives

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Cathy Macharis

Kenneth Lebeau

Magnus Karlström

Chalmers, Energi och miljö

Systems perspectives on electromobility

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Ekonomi och näringsliv

Energisystem

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12