New sold cars in Sweden 2007 – is a new trend materializing?
Paper i proceeding, 2010

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Proceedings of the 12th WCTR, Lisbon, Portugal

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-06