Målbild för mobilitet
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Framtiden koncernen vill ha hjälp att ta fram en metod för hur vi tillsammans med staden kan göra säkra bedömningar av ersättningsbehovet av bilparkeringar kopplat till nyproduktionsprojekt utan att i förväg genomföra faktiskt åtgärder som bevis för att påvisa ett framtida behov.

 

Nyttor

Sunt nyttjande av koncernens personella och ekonomiska resurser
Skapa förutsättningar för att vi bygger parkeringslösningar som motsvarar efterfrågan för den tid de ska nyttjas ej utifrån nutidens oreglerade förutsättningar
Lägre framtida investerings och re-investeringskostnader

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Framtiden

Göteborg, Sweden

Finansiering

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projekt-id: 1G:01/23
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-21