MoJo - Demonstration av en hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Projektet kommer att utveckla och demonstrera en ny mobilitetstjänst, EC2B, för lokala tjänsteresor på Campus Johanneberg, Göteborg - ett exempel på en s.k. Mobilitet-som-tjänst eller MaaS. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare i området. Målsättningen är att involvera 300-500 användare. En viktig del i projektet är att utvärdera effekterna av tillgång till tjänsten på användares resmönster men också arbete med affärsutveckling hos EC2B och organisationsmodeller hos behovsägarna i området kommer att förbereda en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektets slut.

Deltagare

Marianne Karlsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Chalmersfastigheter

Göteborg, Sweden

EC2B Mobility AB

Lund, Sweden

HSB Göteborg

Göteborg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

SmartResenär

Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-18