Motsatspar för att illustrera hållbarhetens mångfald: presentation av del av kursmaterial
Paper i proceeding, 2016

Hållbar utveckling används och kan tolkas på många olika sätt. I läsmaterialet Hållbar utveckling: historia, definition & ingenjörens roll presenterar vi sex olika motsatspar som ett ramverk för att förstå denna mångfald. Syftet är att ge studenterna en bättre förståelse av debatten men också kunna reflektera kring sina egna ståndpunkter.

läsmaterial

Hållbar utveckling

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Martin Persson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

KUL2016

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07