Motsatspar för att illustrera hållbarhetens mångfald: presentation av del av kursmaterial
Paper in proceeding, 2016

Hållbar utveckling används och kan tolkas på många olika sätt. I läsmaterialet Hållbar utveckling: historia, definition & ingenjörens roll presenterar vi sex olika motsatspar som ett ramverk för att förstå denna mångfald. Syftet är att ge studenterna en bättre förståelse av debatten men också kunna reflektera kring sina egna ståndpunkter.

läsmaterial

Hållbar utveckling

Author

Frances Sprei

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Martin Persson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

KUL2016

Subject Categories

Pedagogical Work

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017