Hur mycket körs laddhybrider på el egentligen?
Övrigt konferensbidrag, 2020

Laddhybrider erbjuder möjligheten att elektrifiera en del av bilkörandet utan att användaren behöver vara orolig för en begränsad räckvidd som i fallet med rena elbiar. I Sverige har laddhybrider dominerat försäljningen av elektrifierade bilar. I juli 2019 bestod 66% av de laddbara bilarna i Sverige av laddhybrider. Det finns dock en risk att laddhybrider inte laddas och därmed körs enbart på fossila bränslen. Att kunna förstå hur dessa bilar används och vad som påverkar andelen elektrifierade kilometer är väldigt viktigt för att kunna avgöra deras miljönytta.

PHEV

charging behaviour

Författare

Ahmet Mandev

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Transportforum 2020
Linköping, Sweden,

Charging behaviour and infrastructure need for plug in electric vehicles

Energimyndigheten (S22016-0101), 2017-06-01 -- 2019-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07