Ahmet Mandev

Doktorand vid Fysisk resursteori 2

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Get(Uri uri, String method, String path, HtmlDocument doc, IWebProxy proxy, ICredentials creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1355 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.LoadUrl(Uri uri, String method, WebProxy proxy, NetworkCredential creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1479 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url, String method) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1103 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1061 at ChalmersResearchCMS.Utilities.ChalmersPersonalWeb.GetStaffDesc(String cid, String lang) in C:\Users\Urban Andersson\Source\Repos\chalmersresearchweb\ChalmersResearchCMS\Utilities\ChalmersPersonalWeb.cs:line 81

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2019

Laddningsbehov och beteende för laddbara bilar

Frances Sprei Fysisk resursteori
Ahmet Mandev Fysisk resursteori 2
SHC

Det kan finnas fler projekt där Ahmet Mandev medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.