Hur mycket körs laddhybrider på el egentligen?
Other conference contribution, 2020

Laddhybrider erbjuder möjligheten att elektrifiera en del av bilkörandet utan att användaren behöver vara orolig för en begränsad räckvidd som i fallet med rena elbiar. I Sverige har laddhybrider dominerat försäljningen av elektrifierade bilar. I juli 2019 bestod 66% av de laddbara bilarna i Sverige av laddhybrider. Det finns dock en risk att laddhybrider inte laddas och därmed körs enbart på fossila bränslen. Att kunna förstå hur dessa bilar används och vad som påverkar andelen elektrifierade kilometer är väldigt viktigt för att kunna avgöra deras miljönytta.

PHEV

charging behaviour

Author

Ahmet Mandev

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Frances Sprei

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Transportforum 2020
Linköping, Sweden,

Charging behaviour and infrastructure need for plug in electric vehicles

Swedish Energy Agency (S22016-0101), 2017-06-01 -- 2019-06-30.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Vehicle Engineering

More information

Latest update

9/7/2020 1