En elbil i tvåbilshushållet – Användning och anpassning
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektets syfte är att utröna hur tänkbara tidiga användare utnyttjar och anpassar sig till potentialen för en elbil. I ett tidigare projekt har bilrörelser mätts med GPS i olika tvåbilshushåll. I detta projekt ska en elbil placeras ut i några av dessa hushåll. Målet är att i 20 hushåll ersätta en av bilarna med en elbil och sedan logga bilarnas rörelser och registrera elbilens laddningsmönster under 4 månader. Projektet kommer att bidra till att öka förståelsen av möjligheter och hinder i introduktionen av elfordon i Sverige.

Deltagare

Sten Karlsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Lars Henrik Björnsson

Gästlärare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Niklas Jakobsson

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Test Site Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-27