En elbil i tvåbilshushållet – Användning och anpassning
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Projektets syfte är att utröna hur tänkbara tidiga användare utnyttjar och anpassar sig till potentialen för en elbil. I ett tidigare projekt har bilrörelser mätts med GPS i olika tvåbilshushåll. I detta projekt ska en elbil placeras ut i några av dessa hushåll. Målet är att i 20 hushåll ersätta en av bilarna med en elbil och sedan logga bilarnas rörelser och registrera elbilens laddningsmönster under 4 månader. Projektet kommer att bidra till att öka förståelsen av möjligheter och hinder i introduktionen av elfordon i Sverige.

Deltagare

Sten Karlsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Lars Henrik Björnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Niklas Jakobsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Test Site Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 35880-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Energimyndigheten

Projekt-id: 35880-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2024

Mental models guide electric vehicle charging

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-27