The role of market and technical downsizing in reducing carbon emissions from the Swedish new car fleet
Paper i proceeding, 2007

Sverige

bränsleeffektivitet

personbilar

Författare

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

”Saving energy – just do it!”, conference procedings of eceee 2007 summer study, 4-9 June 2007, La Colle sur Loup, France

Vol. 4 1661-1671
9778-91-633-0899-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Farkostteknik

ISBN

9778-91-633-0899-4

Mer information

Skapat

2017-10-06