Förstudie inför tvärvetenskaplig forskning om framtida alternativa fordonsbränslen
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att, utifrån kartläggningar, litteratursammanställningar och resonemang kring kunskapsluckor, peka ut angelägna projektidéer och forskningsfrågor där vidare insatser krävs för att möjliggöra ökad förståelse för, och viktiga avvägningar kring, sökandet efter ”optimala” framtida fordonsbränslen i ett helhetsperspektiv.

Deltagare

Maria Grahn (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Gothenburg, Sweden

SCIEC

Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2014-004058
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-29