Analys av effekter av friflytande bilpooler
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring friflytande bilpooler genom datainsamling och analys. I friflytande bilpooler kan användarna hämta och lämna bilen på valfritt ställe inom ett begränsat område. Projektet avser att studera vilka effekter friflytande bilpooler har i verkligheten, genom att använda öppet tillgängliga data från tre olika aktörer i 15 internationella städer. Resultaten ska användas för att utvärdera miljö- och energikonsekvenser av friflytande bilpooler samt som beslutsunderlag.

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41181-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15