Framtida alternativa transportbränslen
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

Det ökande transportbehovet och de ändliga tillgångarna på fossil energi tillsammans med en förväntad klimatförändring på grund av utsläpp av växthusgaser utgör de kanske största utmaningarna i samhället idag. För att reducera ovanstående problem är effektivisering av fordonens framdrivningssystem mycket viktigt, men detta kommer inte att räcka för att reducera emissionerna av växthusgaser tillräckligt utan en övergång till förnyelsebara bränslen för transporter är nödvändigt. Det övergripande målet för projektet är att identifiera bränslen som kombinerar utmärkta förbränningsegenskaper med hög långsiktig hållbarhet. Det vill säga att kunna visa på potentialen att minska utsläppen av fossilt CO2 från förbränningsmotorer som använder icke-fossila bränslen och samtidigt opererar med bästa möjliga bränsleeffektivitet med hänsyn tagen till tidshorisonten.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Maria Grahn

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Julia Hansson

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Simon Harvey

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Karin Munch

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Sofia Poulikidou

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Josefine Preuss

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Frances Sprei

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Gothenburg, Sweden

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lantmännen

Stockholm, Sweden

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Saybolt Sweden

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

St1 Sverige

Sundbyberg, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-29