Hållbar Utveckling - nyanser och tolkningar
Bok, 2018

sustainable development

environmental ethics

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljöledning

ISBN

9789144121871

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05