Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för både personbilar och lastbilar i sin nya infrastrukturplan, detta trots att Sveriges klimatmål kräver raka motsatsen. Det finns anledning för regeringen att snarast ge Trafikverket tydliga direktiv att i sin planering utgå från att klimatmålen ska nås, skriver en lång rad professorer och forskare.

Författare

Göran Finnveden

Mattias Höjer

karolina Isaksson

Anders Roth

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Jonas Åkerman

Göteborgs Posten 2015-12-12

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13