Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen
Magazine article, 2015

Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för både personbilar och lastbilar i sin nya infrastrukturplan, detta trots att Sveriges klimatmål kräver raka motsatsen. Det finns anledning för regeringen att snarast ge Trafikverket tydliga direktiv att i sin planering utgå från att klimatmålen ska nås, skriver en lång rad professorer och forskare.

Author

Magnus Blinge

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Göran Finnveden

Royal Institute of Technology (KTH)

Mattias Höjer

Royal Institute of Technology (KTH)

karolina Isaksson

Royal Institute of Technology (KTH)

Anders Roth

IVL Swedish Environmental Research Institute

Frances Sprei

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Thomas Sterner

University of Gothenburg

Jonas Åkerman

Royal Institute of Technology (KTH)

Göteborgs Posten 2015-12-12

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Latest update

1/26/2023