Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen
Magazine article, 2015

Trafikverket räknar med en kraftig ökning av trafiken för både personbilar och lastbilar i sin nya infrastrukturplan, detta trots att Sveriges klimatmål kräver raka motsatsen. Det finns anledning för regeringen att snarast ge Trafikverket tydliga direktiv att i sin planering utgå från att klimatmålen ska nås, skriver en lång rad professorer och forskare.

Author

Göran Finnveden

Mattias Höjer

karolina Isaksson

Anders Roth

Thomas Sterner

University of Gothenburg

Jonas Åkerman

Göteborgs Posten 2015-12-12

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Latest update

12/13/2018