Towards a ”Smart Growth” Strategy for Sustainable Development
Rapport, 2006

sustainable development

smart growth

technology

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Allan Larsson

Göteborgs universitet

Bo Samuelsson

Göteborgs universitet

Anders Ahlbäck

Göteborgs universitet

Sara Backlund

Iain Begg

Göteborgs universitet

Ola Carlsson

Göran Dave

Göteborgs universitet

Rikard Engström

Göteborgs universitet

Bengt Fjällborg

Göteborgs universitet

Zsofia Ganrot

Göteborgs universitet

Lena Gustafsson

Katarina Gårdfeldt

Göteborgs universitet

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Christer Larsson

Jonas Norrman

Göteborgs universitet

Barry Ness

Jonas Nässen

Mattias Olofsson

Lennart Olsson

Magnus Pruth

Göteborgs universitet

Khanh-Quang Tran

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Paul Weaver

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Johan Woxenius

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-974921-9-1

Mer information

Skapat

2017-10-07