KomPark- Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Frances Sprei (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göna bilister

Stockholm, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Klimatkommunerna

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2019-021538
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Göna bilister

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-17