En ny framtid för mobilitet: Synthetic Sweden, ett ramverk för studier av omställningen av transportsektorn till självkörande, delad och elektrisk mobilitet
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Elbilar, självkörande bilar och delad mobilitet framstår som de mest transformativa förändringarna i transportsektorn som har potentialen att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Det finns ett brådskande behov av nya ramverk för data modeller som kan skapa scenarier och bistå planeringen inför de paradigmskiftena kopplade till nya teknologier, innovationer och tjänster inom mobilitetssektorn även i större regioner. Synthetic Sweden  är unikt för att det är första gången som man kombinerar agentbaserad modellering med analys av Big Data och storskaliga optimeringstekniker för att studera transformativa förändringar i mobilitet. Detta projekt kommer att tillämpa moderna analytiska verktyg förankrade i framstegen inom datavetenskap och informations och kommunikations teknologi, för att utveckla ett nyskapande ramverk för transportsimuleringsmodeller. Ramverket kommer att användas för att undersöka hur transformativ teknik, nya mobilitetstjänster och konsumentbeteende kopplade till elbilar och självkörande bilar kan utvecklas tillsammans för att möta framtida mobilitets behov; vilka krav som ställs på infrastrukturen och hur scenarier rörande beteendeförändringar eller systemintegration kan maximera de samhälleliga fördelarna, minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Genom scenarier och fallstudier har vi som mål att skapa beslutsunderlag för aktörer för att förbättra utformningen och planeringen av ett hållbart transportsystem.

Deltagare

Sonia Yeh (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Frances Sprei

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

University of Virginia

Charlottesville, USA

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01768
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-17