Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region
Rapport, 2015

Författare

Jesper Adolfsson

Eva Ingeborg Elisabeth Andersson

Petra Andersson

Göteborgs universitet

Sara Borgström

Anders Carlberg

Tomas Ekberg

Camilla Funke

Hans Fogelberg

Maria Grahn

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Hanna Jönsson

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Berit Mattsson

Birgit Nielsen

Birgitta Nilsson

Gustaf Zettergren

Tomas Österlund

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07