Semestern och klimatet. Metodrapport version 2.0
Rapport, 2019

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Anneli Kamb

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30