Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050
Rapport, 2013

Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter. Göteborgarnas klimatpåverkan idag och potentialer för framtiden beräknas avseende boende, transporter, mat, etc. Detta kan ge en samlad bild av möjligheterna att nå klimatmålen. En livskvalitetskoppling är att denna överblick kan ge underlag för en samhällsdiskussion om vilka vägar för att uppnå klimatmålen som människor föredrar. Syftet med denna underlagsrapport är att beräkna potentialer för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion. Beräkningar har gjorts för år 2006, samt för nio alternativa scenarier för 2050.

Sustainable cities

Mistra Urban Future

utsläppsminskningar

energisystem

LCA

klimatmål

klimatpåverkan

klimatomställning

Författare

David Bryngelsson

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori: 2013:3

Mer information

Skapat

2017-10-07