DN debatt: Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Klimatpåverkan från svenskarnas flygresande är nu lika stor som påverkan från allt bilresande i Sverige. Men flygsektorn betalar i dag avsevärt mindre än om den skulle beskattas som vägsektorn. Vi föreslår därför ett paket med klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag, skriver tre miljöforskare.

flygskatt styrmedel flyg biobränsle klimatdeklaration

Författare

Jonas Åkerman

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Anna Katarina Elofsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Dagens nyheter

2016-11-29

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Transportteknik och logistik

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07