Konsumtionsperspektiv i lokala klimatstrategier – erfarenheter från Göteborg. Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:1
Rapport, 2017

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-12-19