See, Understand, and Change Your Daily Climate Impact Results from the Klimarätt project
Rapport, 2015

Författare

Ellinor Lindblad

Anneli Kamb

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07