Climate smart vacation trips - situation analysis and policy tools
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Projektets mål är att skapa förutsättningar för val av, och styrning mot, energisnåla, klimatsmarta semesterresor. I projektet kommer styrmedel och verktyg som har potential att minska semesterflygande att kartläggas. Med den kunskapen kommer projektgruppen att utveckla och föreslå styrmedel samt implementera verktyg för att minska klimatbelastande transporter på semestern.

Deltagare

Jörgen Larsson (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-05