Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi
Rapport, 2015

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Flygets klimatpåverkan

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi,; (2015)p. 10-

Kapitel, populärvetenskapligt

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi,; (2015)p. 10-

Kapitel, populärvetenskapligt

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

978-91-620-6653-6

Mer information

Skapat

2017-10-08