Kan vi gå före? 1000 unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid. Rapport 2016:4
Rapport, 2016

Författare

Tomas Ekberg

Petra Andersson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Isak Barbopoulos

Göteborgs universitet

Mats Granér

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Sociologi

Miljövetenskap

Klimatforskning