Kan vi gå före? 1000 unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid. Rapport 2016:4
Rapport, 2016

Författare

Tomas Ekberg

Petra Andersson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Isak Barbopoulos

Göteborgs universitet

Mats Granér

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Sociologi

Miljövetenskap

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08