Kan vi gå före? 1000 unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid. Rapport 2016:4
Report, 2016

Author

Tomas Ekberg

Petra Andersson

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Isak Barbopoulos

University of Gothenburg

Mats Granér

Jörgen Larsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Subject Categories

Sociology

Environmental Sciences

Climate Research

More information

Created

10/8/2017