Klimaträtt - Vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska hushållens klimatavtryck
Rapport, 2015

Projekt Klimaträtt handlade om att testa om mer medvetna val och att byta till ett klimatsmart boende kan resultera i radikalt minskad klimatpåverkan. Ungefär 25 procent av de 120 boende i hyreshuset valde att delta. Inom kategorierna boende, mat och transporter minskade klimatavtrycket med i genomsnitt 1,6 ton CO2-ekvivalenter per person och år, vilket motsvarar 31 %. De förändringar deltagarna har genomfört har generellt lett till små uppoffringar. En stor del av de uppoffringar som deltagarna har beskrivit handlar om svårigheter med att bryta vanor.

Författare

Anneli Kamb

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Klimatforskning

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori: 2015:24

Mer information

Skapat

2017-10-07