Klimaträtt - Vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska hushållens klimatavtryck
Report, 2015

Projekt Klimaträtt handlade om att testa om mer medvetna val och att byta till ett klimatsmart boende kan resultera i radikalt minskad klimatpåverkan. Ungefär 25 procent av de 120 boende i hyreshuset valde att delta. Inom kategorierna boende, mat och transporter minskade klimatavtrycket med i genomsnitt 1,6 ton CO2-ekvivalenter per person och år, vilket motsvarar 31 %. De förändringar deltagarna har genomfört har generellt lett till små uppoffringar. En stor del av de uppoffringar som deltagarna har beskrivit handlar om svårigheter med att bryta vanor.

Author

Anneli Kamb

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Jörgen Larsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Psychology (excluding Applied Psychology)

Climate Research

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori: 2015:24

More information

Created

10/7/2017